Görme Engelliler

Hakkında

 
Kurum Kodu : 740337
Kurum Adı : Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu
Telefon : 0 216 427 44 06
Faks : 0 216 427 48 88
WEB Adresi : http://kasgarlimahmutortaokulu.meb.k12.tr
Adres : Gülensu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi No48 Maltepe / İSTANBUL

VİZYON
Teknoloji ve bireysel gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip, öğrenen, sorgulayan, demokratik ve çağdaş gençler yetiştiren ve onlara özgün ve özgür bireyler olduklarını fark ettirerek hayata hazırlayan bir kurum olmaktır.

MİSYON
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, diğer insanlara saygılı, sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bireyler yetiştirmek, öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmeti sunmak; onların sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak ortamlar hazırlamak ve okulda öğrenmenin kalitesini artırmak.

BAŞARILAR
TEMEL DEĞERLERİMİZ  Atatürk ilke ve inkılâplarını esas alırız.  Öğrencilerimizin geleceğinin, bizim geleceğimiz olduğuna inanırız.  Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanırız.  Planlı çalışmayı önemseriz.  Öğrencilerimizi kendisiyle ve toplumla barışık, sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştirmeye gayret ederiz.  İletişime önem veririz.  Çalışanların kendini güvende hissetmelerini, işbirliğine dayalı çalışmalarını ve kendilerini sürekli geliştirmelerini isteriz.  Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmak isteyen tüm öğrencilerimizi destekleriz.  Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız.  Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti, duygu ve düşüncelerine değer veririz.  Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız.  Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kuruma katkısını tanıyıp takdir ederiz.  Farklılıklara değer verir ve zenginlik olarak kabul ederiz.  Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız.

İSTATİSTİKLER
Öğretmen Sayısı :
Öğrenci Sayısı :

KURUM BİLGİLERİ
Derslik Sayısı : Atölye-İşlik Sayısı :
Fen Laboratuarı Sayısı : BT(Bilgisayar) Sınıfı Sayısı :
Isınma Şekli : DOĞALGAZ
Öğretim Şekli : NORMAL
Ders Başlama ve Bitiş Saati : 09:00-15:00
Konferans Salonu
Spor Salonu
Yemekhane
Misafirhane
Kütüphane
Bina Kodu : İnternet Bağlantısı :

LOJMAN BİLGİLERİ
Lojman Sayısı :
Lojman Bilgisi :

YERLEŞİM YERİ BİLGİLERİ
İl ve İlçe Merkezine Uzaklık : Maltepe - Gülsuyu minübüsleri ile Maltepe merkeze 10 dakikada ulaşım sağlanabiliyor.
Ulaşım : Minübüs ve İETT Otobüsleri
Yerleşim Yeri Bilgisi : Gülensu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi No:48 Maltepe / İSTANBUL