Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / MALTEPE - Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu

Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu

Telefon
0 216 427 44 06
Belgegeçer
0 216 427 48 88
WEB
http://kasgarlimahmutortaokulu.meb.k12.tr
Adres
Gülensu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi No48 Maltepe / İSTANBUL
Vizyon
Teknoloji ve bireysel gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip, öğrenen, sorgulayan, demokratik ve çağdaş gençler yetiştiren ve onlara özgün ve özgür bireyler olduklarını fark ettirerek hayata hazırlayan bir kurum olmaktır.
Misyon
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, diğer insanlara saygılı, sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bireyler yetiştirmek, öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmeti sunmak; onların sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak ortamlar hazırlamak ve okulda öğrenmenin kalitesini artırmak.
Başarılar
TEMEL DEĞERLERİMİZ  Atatürk ilke ve inkılâplarını esas alırız.  Öğrencilerimizin geleceğinin, bizim geleceğimiz olduğuna inanırız.  Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanırız.  Planlı çalışmayı önemseriz.  Öğrencilerimizi kendisiyle ve toplumla barışık, sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştirmeye gayret ederiz.  İletişime önem veririz.  Çalışanların kendini güvende hissetmelerini, işbirliğine dayalı çalışmalarını ve kendilerini sürekli geliştirmelerini isteriz.  Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmak isteyen tüm öğrencilerimizi destekleriz.  Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız.  Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti, duygu ve düşüncelerine değer veririz.  Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız.  Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kuruma katkısını tanıyıp takdir ederiz.  Farklılıklara değer verir ve zenginlik olarak kabul ederiz.  Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız.
Öğretmen :39
Öğrenci :657
Derslik :24
BT Sınıfı :1
Misafirhane :0
Kütüphane :1
Fen Labaratuarı :1
Bağlantı :ADSL (4 Mbit)
Konferans Salonu :0
Atölye-İşlik :0
Spor Salonu :0
Öğretim Şekli :NORMAL
Saatler
09:00-15:00
Isınma
DOĞALGAZ
Lojman
0 -
Ulaşım
Minübüs ve İETT Otobüsleri
Yerleşim Yeri
Gülensu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi No:48 Maltepe / İSTANBUL
Yazdır